Przejdź do treści
Strona główna

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Łazy.

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Łazy.
Syntetyczny opis projektu Organizacja transportu zbiorowego polegająca na obsłudze 2 linii autobusowych o następującym przebiegu. Grabowa – Łazy – Rokitno Szlacheckie – Hutki Kanki przez Grabowa – Skałbania – zadanie nr 1 oraz Łazy przez Głazówkę – Kazimierówka – Zawiercie – zadanie nr 2. Obsługa linii będzie odbywać się według zaprojektowanego przez koncesjobiorcę i zatwierdzonych przezkoncesjodawcę rozkładów jazdy. Miesięczna ilość wykonanych wozokilometrów: 10 079 km koncesjodawca płaci tylko za km przejazdu naterenie gminy Łazy. Ilość wykonanych wozokilometrów dla 36 miesięcy: 362 844 km.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Łazach
Partner prywatny Przewóz osób Rafał Pałasz, Niegowonice Transport "Grześ Bus" Grzegorz Jackiewicz
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Łazy
Województwo Śląskie
Sektor Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 04-01-2013r.
Data podpisania umowy 08-02-2013
Data zamknięcia finansowego 08-02-2013
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 24-01-2016
Okres umowy (miesiące) 36
Okres umowy (lata) 3 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 576 640,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie projektu jest domeną partnera prywatnego. Podmiot publiczny nie posiada informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dotyczących partnera prywatnego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Brak danych
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko wyboru instrumentu prawnego realizacji zadań własnych (ryzyko polityczne).
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu i świadczenia usługi w standardzie i na zasadach określonych w umowie.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie koncesjonariusza stanowią przychody z tytułu sprzedaży biletów oraz wynagrodzenie od koncesjodawcy w formie miesięcznego ryczałtu, mające pokrywać koszty związane z honorowaniem ulg lokalnych oraz koszty obsługi linii Grabowa - Łazy - Rokitno Szlacheckie - Hutki Kanki.
Kontakt do instytucji E-mail: burmistrz@lazy.pl
Tel.: 32 672 94 22