Przejdź do treści
Strona główna

Rozbudowa i eksploatacja parkingu dla samochodów przy ul. Kukułczej w Krakowie.

Rozbudowa i eksploatacja parkingu dla samochodów przy ul. Kukułczej w Krakowie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przez partnerów publicznego i prywatnego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie parkingu wraz z infrastrukturą techniczną w Krakowie. Liczba miejsc postojowych po rozbudowie: ok. 460.
Podmiot publiczny Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
Partner prywatny Finezja A. K. Zając s.j. (ul. Sosnowiecka 15D, 31-345 Kraków)
Rodzaj podmiotu publicznego Inne
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 08-08-2014r.
Data podpisania umowy 19-01-2015
Data zamknięcia finansowego 21-04-2015
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-10-2024
Okres umowy (miesiące) 114
Okres umowy (lata) 9 lat 6 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 2 520 304,51 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie zapewnia partner prywatny ze środków własnych.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z dostępnością terenu na którym usytuowano parking.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner prywatny ponosi ryzyko projektu budowy, finansowania i eksploatacji przedmiotu partnerstwa. Ponadto partner prywatny przyjął ryzyko popytu na usługi parkingowe przy podziale z podmiotem publicznym opłat uzyskiwanych z tego tytułu w ramach kryterium podziału dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym w wysokości 25%. Partner prywatny przejął ryzyko ujawnienia się konieczności wykonania robót dodatkowych oraz poniesienia związanych z tym kosztów.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Prawo do pobierania opłat za parkowanie (przy konieczności podziału zysku z podmiotem publicznym).
Kontakt do instytucji E-mail: przetargi@zoo-krakow.pl
Tel.: 12 425 35 51 w. 27