Przejdź do treści
Strona główna

Wizyty zagraniczne

Wizyty zagraniczne

Zagraniczne wizyty studyjne, są realizowane w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Planujemy zorganizować 7 trzydniowych zagranicznych wizyt studyjnych do krajów UE posiadających duże doświadczenie w realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Celem zagranicznych wizyt studyjnych jest podniesienie praktycznej wiedzy na temat realizacji przedsięwzięć PPP, w szczególności inwestycji wdrażanych w sektorach uznanych za kluczowe dla rozwoju rynku PPP w Polsce.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką PPP w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych oraz jednostkach administracji rządowej, w tym w szczególności decydentów i osoby zajmujące się inwestycjami i ich finansowaniem, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Pierwsza wizyta odbyła się 22-24 maja 2018 r. w Niemczech (Nadrenia Północna Westfalia) i jej motywem przewodnim były przedsięwzięcia PPP z sektora dotyczącego budynków kubaturowych. Druga wizyta odbyła się 25-27 września 2018 r. we Francji i jej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z projektami PPP wdrażanymi w dziedzinie rozwiązań dla inteligentnych miast oraz rozwiązań miejskich przyjaznych mieszkańcom. Trzecią wizytę zorganizowano 11-13 grudnia 2018 r. do Czech, w trakcie której uczestnicy zapoznali się z przedsięwzięciami PPP z sektora efektywności energetycznej - budynków użyteczności publicznej oraz transportu publicznego. Czwarta wizyta odbyła się 21-23 maja 2019 r. w Wielkiej Brytanii – Szkocji i jej motywem przewodnim były przedsięwzięcia PPP z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego oraz oczyszczalni ścieków. Piąta zagraniczna wizyta studyjna miała miejsce w Hiszpanii w dniach 25-27 czerwca br. Jej motywem przewodnim były przedsięwzięcia PPP z sektora dróg i transportu. Szósta zagraniczna wizyta studyjna odbyła się w dniach 26 – 28 listopada 2019 r. w Grecji, gdzie uczestnicy odwiedzili przedsięwzięcia zrealizowane w formule PPP z sektora edukacji.

 

Obecnie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w Niemczech, która odbędzie się w dniach 14 - 16 września 2021 r. Motywem przewodnim wyjazdu będą przedsięwzięcia PPP z sektora wodno-kanalizacyjnego.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 11 sierpnia 2021 r. na adres: bartosz.mysiorski@centrum-ppp.pl

 

Regulamin wizyty studyjnej w Niemczech 14-16.09.2021 (PDF 701KB)

Agenda wizyty w Niemczech 14-16.09.2021 (PDF 359KB)

Formularz zgłoszeniowy na wizytę studyjną w Niemczech 14-16.09.2021 (DOCX 74KB)

 

Szczegółowych informacji na temat wizyt udziela Prezes Fundacji Centrum PPP:
Pan Bartosz Mysiorski, bartosz.mysiorski@centrum-ppp.pl, tel. 519-138-517