Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej

Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Koncesji jest świadczenie przez Koncesjonariusza kompleksowych Usług Utrzymania i Zarządzania całoroczną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną stoku Dębowca, w której skład wchodzą m.in.: kolej kanapowa, trasa narciarska, wyciąg narciarski dla dzieci, parking, park linowy, plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu, snowpark, itp. (wraz z infrastrukturą umożliwiającą publiczne korzystanie, np. system oświetlenia i naśnieżania, system kasowy, toalety, i inne) za wynagrodzeniem w postaci prawa do pobierania pożytków z wykonywania Przedmiotu Koncesji. 2.Koncesjonariusz będzie świadczył usługi objęte koncesją na rzecz Klientów w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Podmiot publiczny Miasto Bielsko-Biała
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Bielsko-Biała
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 02-12-2019
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 600 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: zp@um.bielsko.pl
Tel.: 33 497 18 51