Przejdź do treści
Strona główna

Dobre praktyki

Opracowanie publikacji jest efektem jednego z działań, które wynikają z przyjętej w lipcu 2017 r. Polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Pomimo upływu 10 lat funkcjonowania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym nadal istnieje duże zapotrzebowanie na upowszechnianie dobrych przykładów realizacji projektów PPP. Skala wykorzystania tego narzędzia jest wciąż zbyt mała, a doświadczenia wielu rozwiniętych rynków PPP pokazują, że właściwie przygotowane i zrealizowane projekty PPP mogą przynieść korzyści wszystkim stronom uczestniczącym w przedsięwzięciu.

W poszczególnych opisach dobrych praktyk przybliżamy kwestie związane z przygotowaniem projektów PPP w różnych sektorach, zwracając uwagę na cechy charakterystyczne i specyfikę projektów dotyczących rewitalizacji, infrastruktury parkingowej, budynków użyteczności publicznej, efektywności energetycznej, sektora wodno-kanalizacyjnego, termomodernizacji i innych realizowanych w ostatnich latach projektów PPP.

Zachęcamy do lektury:
Przedsięwzięć PPP z sektora budynków użyteczności publicznej (PDF 1,01 MB)
Przedsięwzięć PPP z sektora efektywności energetycznej - oświetlenia ulicznego (PDF 3,14 MB)
Przedsięwzięć PPP z sektora parkingów (PDF 1,40 MB)
Przedsięwzięć PPP z sektora wodno - kanalizacyjnego (PDF 5,41 MB)
Przedsięwzięć PPP z sektora rewitalizacji (PDF 9,63 MB)
Przedsięwzięć PPP z sektora efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków (PDF 2MB)

Poglądowa koncepcja budowy naziemnego parkingu samochodowego w formule PPP

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem, którego przedmiotem jest koncepcja dotycząca teoretycznego przedsięwzięcia PPP, które będzie polegało na zaangażowaniu partnera prywatnego do zaprojektowania, budowy oraz utrzymania parkingu naziemnego o 200 miejscach postojowych (otwarty garaż).
Koncepcja ma charakter modelowy i będzie możliwa do ewentualnej modyfikacji przez podmiot publiczny zainteresowany dostosowaniem do własnych potrzeb.

Załozenia koncepcji - streszczenie (PDF 1MB)

Poglądowa koncepcja parkigu koncesyjnego (PDF 780KB)

Załaczniki graficzne do koncepcji (PDF 3MB)

 

Dobre praktyki wynikające z naszych doświadczeń

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z czterema raportami z analiz przedrealizacyjnych. Materiały podsumowują analizy przeprowadzone ze wsparciem MFiPR i dotyczą projektów realizowanych przez samorząd Miasta Krakowa („Budowa linii tramwajowej KST, etap IV” , „Budowa, utrzymanie i zarządzenie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”) oraz projektów: „Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości” i „Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji”.

Powyższe projekty zostały pozytywnie ocenione w naborach projektów PPP przeprowadzonych przez MFiPR i korzystają ze wsparcia zespołu doradców prawnych, ekonomiczno-finansowych i technicznych zakontraktowanych przez Ministerstwo. Warunkiem korzystania ze wsparcia jest zgoda na publikację wybranych materiałów wytworzonych w ramach pracy doradców. Wersje raportów, które dziś publikujemy, są skrócone w stosunku do wersji oryginalnych mniej więcej o połowę. Usunięto z nich w szczególności szczegółowe dane finansowe obrazujące założenia i szacunki przyjęte przez stronę publiczną – tak aby upublicznienie materiału nie wpłynęło negatywnie na pozycję negocjacyjną Promotora w nadchodzącym dialogu z partnerami prywatnymi.

Raport z analiz przedrealizacyjnych dla projektu pn. Budowa, utrzymanie i zarządzenie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie” (PDF 1MB) -

Raport z analiz przedrealizacyjnych „Budowa linii tramwajowej KST, etap IV” (PDF 2MB) -

Raport podsumowujący z analiz przedrealizacyjnych Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości (PDF 588KB) -

Raport Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji (PDF 967KB)

 

100 dobrych praktyk w przedsięwzięciu pn. :Budowa linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu PPP

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z raportem końcowym dla projektu „Budowa linii tramwajowej KST, etap IV”, zawierającym 100 dobrych praktyk, które zostały zastosowane w trakcie przygotowywania projektu.

Podręcznik 100 dobrych praktyk PPP projekt KST (PDF 1MB)