Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Krasnopolu

Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Krasnopolu
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest: Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol
Podmiot publiczny Gmina Krasnopol
Partner prywatny Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o. o., ul. 1 Maja 15, 16-500 Sejny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Krasnopol
Województwo Podlaskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 11-02-2020r.
Data podpisania umowy 24-02-2020
Data zamknięcia finansowego 24-02-2020
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 01-03-2022
Okres umowy (miesiące) 25
Okres umowy (lata) 2 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto Brak danych
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Brak danych
Ryzyka po stronie prywatnej Brak danych
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Opłaty użytkowników oraz warunkowa opłata Miasta
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Tel.: 87 516 40 10