Przejdź do treści
Strona główna

Wyprodukowanie filmu dokumentalnego o niezależnym obiegu wydawniczego w Polsce w latach 80-tych XX wieku.

Wyprodukowanie filmu dokumentalnego o niezależnym obiegu wydawniczego w Polsce w latach 80-tych XX wieku.
Syntetyczny opis projektu Wyprodukowanie - na podstawie scenariusza opracowanego przez podmiot prywatny lub na jego zlecenie - filmu dokumentalnego o charakterze edukacyjnym, dotyczącego najnowszej historii Polski wraz z rozpowszechnieniem filmu, w tym nieodpłatnie w instytucjach oświatowych i kulturalnych w celu wykorzystania w działalności edukacyjnej. Tematyka filmu ma przedstawiać niezależny obieg wydawniczy w Polsce, w latach 80-tych XX wieku.
Podmiot publiczny Instytut Pamięci Narodowej
Partner prywatny Darek Dikti Biuro Pomysłów
Rodzaj podmiotu publicznego Inne
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor Kultura
Data wszczęcia postępowania 12-10-2012r.
Data podpisania umowy 31-07-2013
Data zamknięcia finansowego 31-07-2013
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-07-2023
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 255 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie jest zadaniem koncesjonariusza. Wkład pieniężny koncesjodawcy. Wkład pieniężny i rzeczowy koncesjonariusza. Wkład wynikający z dofinansowania produkcji filmu przez podmioty trzecie.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko powodzenia wybranej formuły realizacji zadań własnych.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko ekonomiczne przedsięwzięcia - ryzyko popytu i konieczność ponoszenia kosztów, stworzenia produktu i jego komercjalizacji.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Dochody z dystrybucji filmu i majątkowych praw autorskich.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl
Tel.: 22 581 87 78/77/76