Przejdź do treści
Strona główna

Działania MFiPR dla PPP

Działania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dla rozwoju PPP

Pełnimy (MFiPR) funkcję centralnej jednostki koordynująco-zarządzającej partnerstwem publiczno–prywatnym (PPP) w Polsce. Naszym zadaniem jest wdrożenie Polityki Rządu w zakresie rozwoju PPP.

Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP i działania z niej wynikające zostały określone projektem strategicznym w ramach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Co robimy dla rozwoju PPP w Polsce:

  • Udzielamy kompleksowego doradztwa dla projektów
  • Wydajemy opinie na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP na dobrowolny wniosek podmiotu publicznego
  • Wydajemy obligatoryjną opinię dotyczącą projektów współfinansowanych z budżetu państwa w kwocie powyżej 300 milionów zł (nie dotyczy projektów współfinansowanych z funduszy UE)
  • Udzielamy bezpośredniego wsparcia merytorycznego dla podmiotów publicznych realizujących przedsięwzięcia
  • Opracowujemy wytyczne, wzory umów oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji projektów PPP
  • Organizujemy szkolenia, warsztaty, e-learning
  • Upowszechniamy i promujemy dobre praktyki z zakresu PPP
  • Prowadzimy bazy projektów PPP
  • Monitorujemy i analizujemy rynek PPP
  • Prowadzimy portal www.ppp.gov.pl