Przejdź do treści
Strona główna

Działania MFiPR dla PPP

Działania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dla rozwoju PPP

Pełnimy (MFiPR) funkcję centralnej jednostki koordynująco-zarządzającej partnerstwem publiczno–prywatnym (PPP) w Polsce. Naszym zadaniem jest wdrożenie Polityki Rządu w zakresie rozwoju PPP.

Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP i działania z niej wynikające zostały określone projektem strategicznym w ramach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Co robimy dla rozwoju PPP w Polsce:

 • Udzielamy kompleksowego doradztwa dla projektów
 • Wydajemy opinie na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP na dobrowolny wniosek podmiotu publicznego
 • Wydajemy obligatoryjną opinię dotyczącą projektów współfinansowanych z budżetu państwa w kwocie powyżej 500 milionów zł (nie dotyczy projektów współfinansowanych z funduszy UE)
 • Udzielamy bezpośredniego wsparcia merytorycznego dla podmiotów publicznych realizujących przedsięwzięcia
 • Opracowujemy wytyczne, wzory umów oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji projektów PPP
 • Organizujemy szkolenia, warsztaty, e-learning
 • Upowszechniamy i promujemy dobre praktyki z zakresu PPP
 • Prowadzimy bazy projektów PPP
 • Monitorujemy i analizujemy rynek PPP
 • Prowadzimy portal www.ppp.gov.pl
 • Prowadzi komunikację na temat rynku PPP w social mediach: LinkedIn, Twitter, Facebook.