Przejdź do treści
Strona główna

Działania MFiPR dla PPP

Działania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dla rozwoju PPP

Działania MFiPR dla PPP

Pełnimy (MFiPR) funkcję centralnej jednostki koordynująco-zarządzającej partnerstwem publiczno–prywatnym (PPP) w Polsce. Naszym zadaniem jest wdrożenie Polityki Rządu w zakresie rozwoju PPP.

Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP i działania z niej wynikające zostały określone projektem strategicznym w ramach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Co robimy dla rozwoju PPP w Polsce:

 • Udzielamy kompleksowego doradztwa dla projektów
 • Wydajemy opinie na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP na dobrowolny wniosek podmiotu publicznego
 • Wydajemy obligatoryjną opinię dotyczącą projektów współfinansowanych z budżetu państwa w kwocie powyżej 300 milionów zł (nie dotyczy projektów współfinansowanych z funduszy UE)
 • Udzielamy bezpośredniego wsparcia merytorycznego dla podmiotów publicznych realizujących przedsięwzięcia
 • Opracowujemy wytyczne, wzory umów oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji projektów PPP
 • Organizujemy szkolenia, warsztaty, e-learning
 • Upowszechniamy i promujemy dobre praktyki z zakresu PPP
 • Prowadzimy bazy projektów PPP
 • Monitorujemy i analizujemy rynek PPP
 • Prowadzimy portal www.ppp.gov.pl


Te wszystkie działania mają wspólny cel - chcemy doprowadzić aby do końca 2020 r.:

 • zainicjowanych zostało 100 nowych projektów w formule PPP, a co najmniej 10 z tych postępowań powinna zainicjować strona rządowa
 • współczynnik postępowań zakończonych sukcesem, czyli podpisaniem umowy, wzrósł z 25% do 40%
 • wartość inwestycji PPP wzrosła do 5% nakładów w sektorze publicznym