Przejdź do treści
Strona główna

Organizacją Konferencji Euroanalysis XVII w Warszawie.

Organizacją Konferencji Euroanalysis XVII w Warszawie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest organizacja części logistycznej i technicznej, niezbędnych przy organizacji Konferencji Euroanalysis XVII w dniach 25-29 sierpnia 2013 r., w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.).
Podmiot publiczny Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny
Partner prywatny WIMA Convention Wiech i Wieczorek
Rodzaj podmiotu publicznego Uczelnia
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor Inne
Data wszczęcia postępowania 10-02-2011r.
Data podpisania umowy 06-07-2011
Data zamknięcia finansowego 06-07-2011
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 24-08-2013
Okres umowy (miesiące) 26
Okres umowy (lata) 2 lata 2 miesiące
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 945 238,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Partner jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem powierzonych mu w ramach umowy zadań.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Brak danych
Ryzyka po stronie publicznej Zgodnie z umową, podmiot publiczny ponosi ryzyko organizacji merytorycznej obrad i wykładów, jest odpowiedzialny za zapewnienie kadry naukowej, wykładowców, osób i instytucji uczestniczących w konferencji po stronie organizatora, w ilości wystarczającej do przeprowadzenia konferencji (część ryzyka dostępności). Wspólnym zadaniem partnerów jest prawidłowa realizacja i modyfikacje budżetu.
Ryzyka po stronie prywatnej Zgodnie z umową, partner prywatny ponosi ryzyko udziału odpowiedniej liczby uczestników konferencji (ryzyko popytu) oraz odpowiada za realizację części logistycznej i technicznej, niezbędnych przy organizacji i obsłudze konferencji (ryzyko dostępności lub część tego ryzyka). Wspólnym zadaniem partnerów jest prawidłowa realizacja i modyfikacje budżetu.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego jest różnica pomiędzy całkowitymi wpływami pieniężnymi z organizacji konferencji, a poniesionymi w związku z jej realizacją kosztami. Podmiot publiczny nie przewiduje dodatkowej zapłaty za wykonanie zadań wynikających z umowy.
Kontakt do instytucji E-mail: ibio@ch.pw.edu.pl
Tel.: 22 628 27 41