Przejdź do treści
Strona główna

Wybór Partnera Prywatnego w celu uruchomienia linii przewozów regularnych w Gminie Ustka.

Wybór Partnera Prywatnego w celu uruchomienia linii przewozów regularnych w Gminie Ustka.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest: Wybór Partnera Prywatnego w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego w celu uruchomienia linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Ustka
Partner prywatny Usługi Przewozowe „RAMZES” Adrian Radomski, Ustka (linie 1, 2, 3, 7) Lazur Sp. z o.o., Poddąbie (linie 4, 5, 6)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Ustka
Województwo Pomorskie
Sektor Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 17-10-2013r.
Data podpisania umowy 22-11-2013
Data zamknięcia finansowego 22-11-2013
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 14-08-2015
Okres umowy (miesiące) 18
Okres umowy (lata) 1 rok 6 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 439 140,28 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie procesu świadczenia usługi spoczywa na partnerze prywatnym, który w zamian otrzymuje wynagrodzenie. W ramach wynagrodzenia podmiot publiczny refunduje całość nakładów eksploatacyjnych poniesionych przez partnera prywatnego. Wartość nominalna tych nakładów to 439 140,28 zł. Brak danych dotyczących struktury finansowania po stronie prywatnej.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane ze standardem realizacji zadań własnych wyboru formuły realizacji zadania.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko zapewnienia usługi w ustalonym standardzie, czasie i cenie.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Opłata wnoszona przez podmiot publiczny.
Kontakt do instytucji E-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl
Tel.: 59 815 24 00