Przejdź do treści
Strona główna

„Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie nową siedzibą Urzędu Miasta Łodzi przy rynku Kobro (Nowe Centrum Łodzi) wraz z parkingiem podziemnym oraz zaprojektowaniem i zagospodarowaniem płyty rynku Kobro”

„Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie nową siedzibą Urzędu Miasta Łodzi przy rynku Kobro (Nowe Centrum Łodzi) wraz z parkingiem podziemnym oraz zaprojektowaniem i zagospodarowaniem płyty rynku Kobro”
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Przedsięwzięcia objętego niniejszym postępowaniem pn. “Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja nowej siedziby Urzędu Miasta Łodzi przy rynku Kobro (Nowe Centrum Łodzi) wraz z parkingiem podziemnym oraz zaprojektowaniem i zagospodarowaniem płyty rynku Kobro” jest w szczególności: - Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie budynkiem nowej siedziby Urzędu Miasta Łodzi oraz wydzielonej tzw. „komercyjnej części budynku”; - Zaprojektowanie, wybudowanie i ewentualna eksploatacja parkingu podziemnego; - Zaprojektowanie i zagospodarowanie płyty rynku Kobro; - Zaprojektowanie i wybudowanie układu dróg dojazdowych niezbędnych dla prawidłowej obsługi wymienionych powyżej obiektów; - Włączenie inwestycji do istniejącego układu drogowego; - Sfinansowanie ww. zadań inwestycyjnych.
Podmiot publiczny Miasto Łódź
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Łódź
Województwo Łódzkie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania 07-07-2021
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art.4 ust.1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Brak danych
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@uml.lodz.pl
Tel.: 42 638 52 66