Przejdź do treści
Strona główna

Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie.

Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie.
Syntetyczny opis projektu W ramach przedsięwzięcia planuje się wybudowanie jednego wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla osób wymagających opieki społecznej wraz z wyposażeniem. W ramach przedsięwzięcia planuje się wybudowanie jednego wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla osób wymagających opieki społecznej wraz z wyposażeniem. Budynek o powierzchni zabudowy około 800,00 m 2, o konstrukcji murowanej z ok. 36 lokalami mieszkalnymi. Wykonane również zostaną niezbędne przyłącza techniczne do budynku, wolnostojące komórki lokatorskie, po jednej dla każdego mieszkania.
Podmiot publiczny Gmina Siechnice
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Święta Katarzyna
Województwo dolnośląskie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 10 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: biuro@umsiechnice.pl
Tel.: 71 786 09 01