Przejdź do treści
Strona główna

Rewaloryzacja i eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie.

Rewaloryzacja i eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie.
Syntetyczny opis projektu Remont i prowadzenie działalności. Zadanie publiczne: remont zabytkowej hali, dostępny handel typu bazarowego, organizacja imprez kulturalnych, opcjonalnie: zagospodarowanie nieruchomości między halą a pałacem Lubomirskich. Komponent komercyjny: koncept gastronomiczno-handlowo-rozrywkowy, usługi w piwnicy obiektu.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania 02-09-2020
Status realizacji Wybór oferty i zamknięcie komercyjne
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 52 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@um.warszawa.pl
Tel.: 22 443 07 56