Przejdź do treści
Strona główna

Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem planowanego PPP jest zaprojektowanie, budowa, finansowanie i zarządzanie budynkiem urzędu miasta Rumi oraz przestrzenią publiczną zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie tego budynku.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Rumia
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Rumia
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania 28-12-2020
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 50 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzad@um.rumia.pl
Tel.: 58 679 65 00