Strona główna

Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta” w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta” w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem planowanego PPP jest zaprojektowanie, budowa, finansowanie i zarządzanie budynkiem urzędu miasta Rumi oraz przestrzenią publiczną zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie tego budynku.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Rumia
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Rumia
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania IV kwartał 2020
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 50 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzad@um.rumia.pl
Tel.: 58 679 65 00