Przejdź do treści
Strona główna

Budowa i przebudowa oraz utrzymanie dróg w formule PPP w osiedlu Siemianice

Budowa i przebudowa oraz utrzymanie dróg w formule PPP w osiedlu Siemianice
Syntetyczny opis projektu Łączna długość dróg przewidzianych do realizacji a następnie utrzymania wynosi 12,393 km, wszystkie o klasie drogi D (droga dojazdowa). Inwestycja obejmuje 28 odcinków dróg o długości od 60 m do 1500 m każdy
Podmiot publiczny Gmina Słupsk
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Słupsk
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 04-11-2021
Status realizacji Nabór wniosków
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 46 800 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretarz@gminaslupsk.pl
Tel.: 59 842 84 60