Przejdź do treści
Strona główna

Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i adaptacja do nowej funkcji zabytkowych budynków po dawnej kopalni Katowice, obecnie znajdujących się w kompleksie siedziby Muzeum Śląskiego, wybudowanej na terenie pokopalnianym. Inwestycja stanowi kolejny etap rewitalizacji terenu poprzemysłowego do funkcji kulturalno-edukacyjnych i obejmuje zagospodarowanie terenu i kompleksową modernizację budynków dawnej siłowni elektrycznej oraz dawnej wieży ciśnień z przyległym warsztatem rymarza. W budynkach przewidziano stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni widowiskowo-eventowej wraz z foyer dla organizacji różnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, uzupełnionej o magazyny techniczne, ogólnodostępną gastronomię z zapleczem, strefę gościnną, biurową, socjalną, techniczną oraz sale konferencyjne. Partner prywatny przeprowadzi wszystkie prace budowlane, a następnie będzie utrzymywał i zarządzał powstałą infrastrukturą.
Podmiot publiczny Muzeum Śląskie w Katowicach
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Samorządowa instytucja kultury
Lokalizacja projektu Katowice
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 32 500 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
Tel.: 32 779 93 01