Przejdź do treści
Strona główna

Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i adaptacja do nowej funkcji zabytkowych budynków po dawnej kopalni Katowice, obecnie znajdujących się w kompleksie siedziby Muzeum Śląskiego, wybudowanej na terenie pokopalnianym. Inwestycja stanowi kolejny etap rewitalizacji terenu poprzemysłowego do funkcji kulturalno-edukacyjnych i obejmuje zagospodarowanie terenu i kompleksową modernizację budynków dawnej siłowni elektrycznej, nadszybia szybu Bartosz oraz dawnej wieży ciśnień z przyległym warsztatem rymarza. W budynkach przewidziano stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni widowiskowo-eventowej wraz z foyer dla organizacji różnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, uzupełnionej o magazyny techniczne, ogólnodostępną gastronomię z zapleczem, strefę gościnną, biurową, socjalną, techniczną oraz sale konferencyjne. Partner prywatny przeprowadzi wszystkie prace budowlane, a następnie będzie utrzymywał i zarządzał powstałą infrastrukturą.
Podmiot publiczny Muzeum Śląskie w Katowicach
Rodzaj podmiotu publicznego Samorządowa instytucja kultury
Lokalizacja projektu Katowice
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 154 500 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
Tel.: 32 779 93 01