Przejdź do treści
Strona główna

Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu.

Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu.
Syntetyczny opis projektu Nowe Zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu to inwestycja, której realizacja planowana jest już od wielu lat. Wymaga dokonania istotnych zmian, w celu odbudowy funkcji mieszkalnych, komercyjnych i przestrzeni wspólnych. Inwestycja obejmuje realizację kompleksowej przebudowy układu komunikacyjnego i sieciowego w rejonie Placu Społecznego we Wrocławiu oraz dostosowanie jej do aktualnych potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych.
Podmiot publiczny Gmina Wrocław
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Wrocław
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Wybór doradców
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 732 000 000,00 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: boi@um.wroc.pl,
Tel.: 71 777 79 77