Przejdź do treści
Strona główna

Budowa parkingu w miejscowości Mogilno

Budowa parkingu w miejscowości Mogilno
Syntetyczny opis projektu Zadanie obejmuję budowę parkingu w centrum miasta Mogilno na około 100 samochodów osobowych. Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej lub masy bitumicznej ograniczonej krawężnikiem drogowym. Przewidziano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Na terenie parkingu można wybudować myjnię samochodową wraz z miejscami do sprzątania pojazdów (np. odkurzacze, itp.) oraz pompowania kół. Parking można objąć strefą płatnego parkowania.
Podmiot publiczny Gmina Mogilno
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Mogilno
Województwo Kujawsko-pomorskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania IV kwartał 2023 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 4 000 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: burmistrz@mogilno.pl
Tel.: 52 318 55 00