Strona główna

Budowa parkingu w miejscowości Mogilno

Budowa parkingu w miejscowości Mogilno
Syntetyczny opis projektu Zadanie obejmuję budowę parkingu w centrum miasta Mogilno na około 100 samochodów osobowych. Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej lub masy bitumicznej ograniczonej krawężnikiem drogowym. Przewidziano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Na terenie parkingu można wybudować myjnię samochodową wraz z miejscami do sprzątania pojazdów (np. odkurzacze, itp.) oraz pompowania kół. Parking można objąć strefą płatnego parkowania.
Podmiot publiczny Gmina Mogilno
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Mogilno
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania IV kwartał 2020 r.
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 4 000 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: burmistrz@mogilno.pl
Tel.: 52 318 55 00