Przejdź do treści
Strona główna

Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mogilno

Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mogilno
Syntetyczny opis projektu Zadanie obejmuję budowę trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Mogilno. Budynki wykonane mają zostać w technologi tradycyjnej z powszechnie dostępnych materiałów budowlanych. Obiekty wkomponowane zostaną w istniejące otoczenie.
Podmiot publiczny Gmina Mogilno
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Mogilno
Województwo Kujawsko-pomorskie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 8 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: burmistrz@mogilno.pl
Tel.: 52 318 55 00