Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Syntetyczny opis projektu Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz dbanie o środowisko. Efektem przedsięwzięcia będzie wzrost liczby inwestycji zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynków i stanu powietrza, przechodzenie z tradycyjnych na odnawialne źródła energii, innowacyjne rozwiązania i technologie ekologiczne oraz realizacja zapisów strategii - Konin. Przedsięwzięcie składa się z 8 zadań: opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem, ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych, instalacje OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacje systemów chłodzących, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz systemy monitorowania i zarządzania energią.
Podmiot publiczny Miasto Konin
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Konin
Województwo Wielkopolskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 34 660 789,40 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
Tel.: 63 240 11 11