Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia
Syntetyczny opis projektu Projekt ma polegać na zaprojektowaniu, budowie, sfinansowaniu, wyposażeniu, a następnie utrzymaniu i eksploatacji nowego pirsu Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy (przy czym możliwa jest także realizacja innych, pobocznych funkcji wytworzonej infrastruktury), o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. Dopuszczalne jest fazowanie inwestycji. Za utrzymanie infrastruktury dostępowej od strony morza (tzn. torów podejściowych, oraz realizowanych w ramach komplementarnej inwestycji falochronów) będzie odpowiadał Urząd Morski w Gdyni.
Podmiot publiczny Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Gdynia
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 05-11-2020
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 4 382 000 000,00 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: outerport@port.gdynia.pl
Tel.: 58  621 50 52