Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie.

Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie.
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie polega na wykonaniu i sfinansowaniu robót budowlanych oraz robót instalacyjnych i montażowych w zakresie rozbudowy, modernizacji oraz zagospodarowania Ośrodka Polonia, zgodnie z koncepcją architektoniczną wyłonioną w konkursie przeprowadzonym w 2018 r., a następnie zapewnieniu technicznego utrzymania wybudowanej infrastruktury w stanie niepogorszonym, a także zagospodarowania jej części na cele komercyjne i pobieraniu z nich pożytków przez okres trwania Umowy o PPP.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 15-06-2022
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 644 380 066,00 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@um.warszawa.pl
Tel.: 22 443 07 56