Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie.

Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie.
Syntetyczny opis projektu Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie i przeprowadzenie procesu wyboru partnera prywatnego do rozbudowy i zagospodarowania terenu Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu i sfinansowaniu robót budowlanych oraz robót instalacyjnych i montażowych w zakresie rozbudowy, modernizacji oraz zagospodarowania Ośrodka Polonia, zgodnie z koncepcją architektoniczną wyłonioną w konkursie przeprowadzonym w 2018 r., a następnie zapewnieniu technicznego utrzymania wybudowanej infrastruktury w stanie niepogorszonym, a także zagospodarowania jej części na cele komercyjne i pobieraniu z nich pożytków przez okres trwania Umowy o PPP.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa - Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Wybór doradców
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 325 093 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@um.warszawa.pl
Tel.: 22 443 07 56