Strona główna

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach
Syntetyczny opis projektu Głównym celem realizacji niniejszego przedsięwzięcia jest zwiększenie na terenie Gminy Miejskiej Żory podaży lokali mieszkalnych poprzez budowę mieszkań czynszowych przy ulicy Okrężnej w Żorach. Planuje się budowę pięciu budynków mieszkalnych, w których zlokalizowanie będzie około 440 mieszkań
Podmiot publiczny Gmina Miejska Żory
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Żory
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sir@um.zory.pl
Tel.: 32 43 48 215