Przejdź do treści
Strona główna

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach
Syntetyczny opis projektu Głównym celem realizacji niniejszego przedsięwzięcia jest zwiększenie na terenie Gminy Miejskiej Żory podaży lokali mieszkalnych poprzez budowę mieszkań czynszowych przy ulicy Okrężnej w Żorach. Planuje się budowę pięciu budynków mieszkalnych, w których zlokalizowanie będzie około 440 mieszkań
Podmiot publiczny Gmina Miejska Żory
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Żory
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania 22-12-2020
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 147 975 377,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sir@um.zory.pl
Tel.: 32 43 48 215