Przejdź do treści
Strona główna

Budowa schroniska dla zwierząt na terenie gminy Mogilno

Budowa schroniska dla zwierząt na terenie gminy Mogilno
Syntetyczny opis projektu Projekt obejmuje budowę schroniska dla zwierząt na terenie gminy Mogilno w miejscowości Szerzawy. Schronisko mogłoby obsługiwać do 50 zwierząt rocznie. Schronisko składać się będzie z budynku biurowo-socjalnego, w skład którego wchodzić będą pomieszczenia do adopcji, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia z przeznaczeniem na edukację, dyżurka, łazienki. Powstanie również pawilon dla zwierząt wyposażony w kojce, magazyny, izolatki, pralnie, gabinet zabiegowy, oraz budynki techniczne i garaże. Schronisko ma również pełnić funkcje hotelową dla zwierząt. Zakłada się zatrudnienie na stałe 4 pracowników.
Podmiot publiczny Szerzawy, gmina Mogilno
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Mogilno
Województwo Kujawsko-pomorskie
Sektor podstawowy Inne
Data wszczęcia postępowania II kwartał 2024 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 1 000 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: burmistrz@mogilno.pl
Tel.: 52 318 55 00