Przejdź do treści
Strona główna

Rozbudowa bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych oraz budowa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia“ w formule PPP.

Rozbudowa bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych oraz budowa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia“ w formule PPP.
Syntetyczny opis projektu Realizacja projektu obejmującego sfinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie rozbudowy infrastruktury użyteczności publicznej na terenie Rumi, a następnie świadczenie usług utrzymania technicznej sprawności wytworzonej infrastruktury (zapewnienie określonego standardu dostępności).
Podmiot publiczny Gmina Miejska Kraków
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Rumia
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania 23-12-2020
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 31 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzad@um.rumia.pl
Tel.: 58 679 65 00