Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Centrum Kreatywności i Nowych Technologii jako jedno z działań rewitalizacyjnych na obszarze Starego Rynku w Łodzi

Budowa Centrum Kreatywności i Nowych Technologii jako jedno z działań rewitalizacyjnych na obszarze Starego Rynku w Łodzi
Syntetyczny opis projektu Budowa budynku (brakującej czwartej pierzei Starego Rynku w Łodzi), w którym prowadzona będzie działalność informacyjna, edukacyjna i kulturalna, ma ścisły związek z realizacją celu polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu technologicznemu społeczeństwa. Równorzędnym celem realizacji projektu jest wsparcie działań rewitalizacyjnych zapoczątkowanych przez Miasto. W konsekwencji, obszar ten uzyska walor atrakcyjności, potęgowany dodatkowo bliskością Manufaktury i ul. Piotrkowskiej, stanowiących centrum życia społecznego Łodzi.
Podmiot publiczny Miasto Łódź
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Łódź
Województwo Łódzkie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 42 414 015,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: LCKM@UML.LODZ.PL
Tel.: 42 272 60 01