Przejdź do treści
Strona główna

Trasa Warszawska

Trasa Warszawska
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem planowanej Inwestycji jest wykonanie przebudowy obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Koninie. Zakres przedsięwzięcia podzielono na następujące obiekty i zadania: Obiekt 1: Most nad zalewem rzeki Warty, Obiekt 2: Most nad rzeką Wartą, Obiekt 3: Wiadukt nad ul. Wał Tarejwy, Obiekt 4: Wiadukt nad ul. Wiejską, Obiekt 5: Skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego. Inwestycja odpowiada na potrzeby społeczne, poprawia bezpieczeństwo/płynność ruchu drogowego (b. zły stan techniczny mostów). Pozytywnie wpłynie na stan środowiska - zmniejszenie emisji spalin, obniżenie poziomu hałasu, skrócenie czasu podróży, ułatwienie ruchu rowerowego. Wpłynie na wzrost gospodarczy regionu przez zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i nowe miejsca pracy.
Podmiot publiczny Miasto Konin
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Konin
Województwo Wielkopolskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 161 973 847,45 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
Tel.: 63 240 11 11