Przejdź do treści
Strona główna

Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów we Włocławku

Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów we Włocławku
Syntetyczny opis projektu Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych we Włocławku używać będzie frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych pozyskiwanych ze składowisk odpadów jako paliwa do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Zaprojektowana będzie w sposób przynoszący maks. korzyści mieszkańcom – rozwiązując problem odpadów komunalnych przez ich bezpiecznie spalanie oraz dostarczając energię elektryczną i cieplną wytworzoną w tym procesie. Projekt pozytywnie wpłynie na środowisko poprzez zmniejszenie skutków środowiskowych powstawania odpadów komunalnych, wyeliminowanie składowania odpadów, jak również dzięki poprawie efektywności wytwarzania energii – kogeneracja - oraz ograniczeniu emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych.
Podmiot publiczny Gmina Miasto Włocławek
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Włocławek
Województwo Kujawsko-pomorskie
Sektor podstawowy Gospodarka odpadami
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 250 000 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: poczta@um.wloclawek.pl
Tel.: 54 414 42 16