Przejdź do treści
Strona główna

Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Celem głównym Projektu jest zapewnienie możliwości gromadzenia, zabezpieczania, udostępniania oraz warunków przechowywania materiałów archiwalnych poprzez budowę/rozbudowę i utrzymanie 5 obiektów archiwów państwowych (Koszalin, Łódź, Piotrków Trybunalski, Poznań, Szczecin)
Podmiot publiczny Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu cały kraj
Województwo Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Dolnośląskie, Łódzkie, Lubelskie, Opolskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpackie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 303 889 600,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ndap@archiwa.gov.pl
Tel.: 22 565-46-00