Przejdź do treści
Strona główna

Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Celem głównym Projektu jest zapewnienie możliwości gromadzenia, zabezpieczania, udostępniania oraz warunków przechowywania materiałów archiwalnych poprzez budowę/rozbudowę i utrzymanie 5 obiektów archiwów państwowych
Podmiot publiczny Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu cały kraj
Województwo cały kraj
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ndap@archiwa.gov.pl
Tel.: 22 565-46-00