Przejdź do treści
Strona główna

Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Celem głównym Projektu jest zapewnienie możliwości gromadzenia, zabezpieczania, udostępniania oraz warunków przechowywania materiałów archiwalnych poprzez budowę/rozbudowę i utrzymanie 5 obiektów archiwów państwowych (Koszalin, Łódź, Piotrków Trybunalski, Poznań, Szczecin)
Podmiot publiczny Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu cały kraj
Województwo Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, Łódzkie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania 02-02-2022
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 586 212 789,00 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ndap@archiwa.gov.pl
Tel.: 22 565-46-00