Przejdź do treści
Strona główna

Budowa kolumbariów w Gdańsku na cmentarzu oliwskim i cmentarzu Srebrzysko

Budowa kolumbariów w Gdańsku na cmentarzu oliwskim i cmentarzu Srebrzysko
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia pn. "Budowa kolumbariów w Gdańsku na cmentarzu Oliwskim i cmentarzu Srebrzysko" jest zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja kolumbariów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cmentarzach komunalnych w Gdańsku: Cmentarzu Srebrzysko przy ul. Srebrniki 12 oraz na Cmentarzu Oliwskim przy ul. Opackiej 8. Łączna liczba nisz wynosić będzie 2 956 nisz (zakres przedsięwzięcia uzgadniany będzie podczas dialogu konkurencyjnego).
Podmiot publiczny Gmina Miasta Gdańsk
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gdańsk
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Inne
Data wszczęcia postępowania (ogł. I) 30.12.2020 (ogł. II) 30.05.2023 (ogł. III) 2.08.2023
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 20 665 700,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: wpg@gdansk.gda.pl
Tel.: 583236465