Przejdź do treści
Strona główna

Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów.

Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów.
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie obejmować będzie rozbiórkę budynków typu Stolbud-Ciechanów i zaprojektowanie w ich miejsce oraz budowę od 5 do 10 energooszczędnych budynków przedszkolnych.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Edukacja
Data wszczęcia postępowania 24-06-2020
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 95 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@um.warszawa.pl
Tel.: 22 443 07 56