Przejdź do treści
Strona główna

Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów.

Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów.
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie obejmować będzie rozbiórkę budynków typu Stolbud-Ciechanów i zaprojektowanie w ich miejsce oraz budowę 7 energooszczędnych budynków przedszkolnych.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa - Biuro Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Edukacja
Data wszczęcia postępowania I kwartał 2020 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 65 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@um.warszawa.pl
Tel.: 22 443 07 56