Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Urzędu Statystycznego w Warszawie

Budowa Urzędu Statystycznego w Warszawie
Syntetyczny opis projektu Projekt „Budowa siedziby Urzędu Statystycznego w Warszawie" jest to zadanie polegające na zaprojektowaniu, rozbiórce istniejących budynków, budowie nowego budynku biurowego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Warszawie, Głównego Urzędu Statystycznego, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance wraz z zagospodarowaniem terenu i przekazanie obiektów do użytkowania. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie „zaprojektuj i wybuduj".
Podmiot publiczny Główny Urząd Statystyczny
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Wybór doradców
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 32 483 739,84 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: Sekretariat-DB@stat.gov.pl
Tel.: 22 608-32-98