Przejdź do treści
Strona główna

Nowa Emilia - przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria.

Nowa Emilia - przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria.
Syntetyczny opis projektu Ideą dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest przywrócenie obiektu Pawilonu Emilia Miastu i jego mieszkańcom. Działania rewitalizacyjne skoncentrowane są na wprowadzeniu do planowanego do realizacji obiektu unikatowych funkcji aktywizujących obszar i wykorzystujących potencjał lokalizacji oraz na poprawę jakości istniejących przestrzeni publicznych i infrastruktury w obrębie Pałacu Kultury i Nauki. Pawilon w nowej lokalizacji zachowa funkcję ekspozycyjną, jednocześnie stając się, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ogrodem zimowym.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania 03-04-2020
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 60 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@um.warszawa.pl
Tel.: 22 443 07 56