Przejdź do treści
Strona główna

Nowa Emilia - przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria.

Nowa Emilia - przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria.
Syntetyczny opis projektu Celem projektu jest przywrócenie obiektu Pawilonu Emilia Miastu i jego mieszkańcom. Pawilon w nowej lokalizacji zachowa funkcję ekspozycyjną, jednocześnie stając się, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ogrodem zimowym.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania 03-04-2020
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 60 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@um.warszawa.pl
Tel.: 22 443 07 56