Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin.
Syntetyczny opis projektu Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej 8 budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin. Przewiduje się również możliwość wdrożenia systemu zarządzenia energią oraz zarządzanie energią przez partnera prywatnego w budynkach które były poddane termomodernizacji z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 (18 budynków) oraz 2014-2020 (8 budynków). W ramach realizacji przedsięwzięcia partner prywatny zobowiązany będzie do zaprojektowania, sfinansowania, jak również przeprowadzenia prac modernizacji energetycznej budynków objętych zakresem. Od partnera prywatnego będzie również wymagane wdrożenie w termomodernizowanych budynkach systemu zarządzania energią, a przede wszystkim będzie on odpowiedzialny za zarządzanie energią w celu osiągnięcia zagwarantowanych w ofercie oszczędności w jej zużyciu oraz utrzymanie technicznej sprawności zmodernizowanych budynków i zainstalowanych urządzeń w całym okresie trwania umowy.
Podmiot publiczny Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski w Koszalinie
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Koszalin
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 20-10-2021
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 45 540 348,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
Tel.: 94 348 47 70