Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin.
Syntetyczny opis projektu Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej 8 budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin. Przewiduje się również możliwość wdrożenia systemu zarządzenia energią oraz zarządzanie energią przez partnera prywatnego w budynkach które były poddane termomodernizacji z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 (18 budynków) oraz 2014-2020 (8 budynków). W ramach realizacji przedsięwzięcia partner prywatny zobowiązany będzie do zaprojektowania, sfinansowania, jak również przeprowadzenia prac modernizacji energetycznej budynków objętych zakresem. Od partnera prywatnego będzie również wymagane wdrożenie w termomodernizowanych budynkach systemu zarządzania energią, a przede wszystkim będzie on odpowiedzialny za zarządzanie energią w celu osiągnięcia zagwarantowanych w ofercie oszczędności w jej zużyciu oraz utrzymanie technicznej sprawności zmodernizowanych budynków i zainstalowanych urządzeń w całym okresie trwania umowy.
Podmiot publiczny Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski w Koszalinie
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Koszalin
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 2021 r.
Status realizacji Wybór doradców
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 24 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
Tel.: 94 348 47 70