Formularz umożliwia Państwu szybkie i proste przesłanie zgłoszenia zawartej umowy PPP do bazy zawartych umów. Wypełniony formularz zostaje automatycznie przesłany do Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Wszelkie wątpliwości prosimy uzgadniać z Panem Michałem Macurą, e-mail: michal.macura@miir.gov.pl , tel. 22 273 79 54.