Przejdź do treści
Strona główna

Wyłonienie Operatora Zewnętrznego wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Domku Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo parkowym w Karolinie, w miejscowości Otrębusy, zrewitalizowanego w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu

Wyłonienie Operatora Zewnętrznego wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Domku Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo parkowym w Karolinie, w miejscowości Otrębusy, zrewitalizowanego w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest efektywne administrowanie pomieszczeniami w budynku Domku Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Karolinie, w miejscowości Otrębusy, z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia obiektu powstałego w wyniku realizacji projektu, zachowania wszelkich wskaźników realizacji projektu oraz wypełniania wszelkich założeń projektu.
Podmiot publiczny Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca
Rodzaj podmiotu publicznego Samorządowa instytucja kultury
Lokalizacja projektu Otrębusy
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania III kwartał 2024 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 1 438 636,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@mazowsze.waw.pl
Tel.: 22 208 88 88