Przejdź do treści
Strona główna

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Syntetyczny opis projektu Celem planowanego projektu jest przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej Gorzowa Wlkp. zlokalizowanych na terenie miasta. Zgodnie z preferowanym wariantem, planowany zakres modernizacji energetycznej obejmuje wykonanie robót termomodernizacyjnych budynków, przeprowadzenie w nich modernizacji oświetlenia wewnętrznego, montaż ogniw fotowoltaicznych, wykonanie systemu zarządzania energią oraz modernizację instalacji grzewczej i c.w.u. Założeniem jest realizacja projektu w ramach ESCO. Przewiduje się ewentualny udział dofinansowania UE dla realizacji projektu.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gorzów Wielkopolski
Województwo Lubuskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 01-03-2024
Status realizacji Nabór wniosków
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 108 000 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: kancelaria@um.gorzow.pl
Tel.: 95 73 55 500