Przejdź do treści
Strona główna

Zakup i dostawa autobusów oraz budowa bazy transportowej w formule PPP

Zakup i dostawa autobusów oraz budowa bazy transportowej w formule PPP
Syntetyczny opis projektu Celem Przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego (Związek) poprzez wybór rozwiązań optymalnych z punktu widzenia zarówno mieszkańców Związku jak i środowiska. Zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, sfinansowanie, budowa infrastruktury i dostawa autobusów, a następnie zapewnienie utrzymania nowopowstałej infrastruktury i dostarczonych autobusów w stanie niepogorszonym przez cały okres trwania Umowy o PPP. Przewiduje się, że dostawa autobusów zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z dofinansowania bezzwrotnego. Podmiot Publiczny dopuszcza również komercjalizację niektórych elementów Przedsięwzięcia przez partnera prywatnego (np. warsztat lub myjka).
Podmiot publiczny Zielonogórski Związek Powiatowo-Gminny
Rodzaj podmiotu publicznego Związek gmin
Lokalizacja projektu Piaski
Województwo Lubuskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 50 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: zzpg@czerwiensk.pl
Tel.: 683278074