Przejdź do treści
Strona główna

Zagospodarowanie nieruchomości na terenie Parku Praskiego

Zagospodarowanie nieruchomości na terenie Parku Praskiego
Syntetyczny opis projektu Założeniem projektu jest zagospodarowanie nieruchomości na terenie Parku Praskiego, w tym dawnego wybiegu dla niedźwiedzi przy Al. Solidarności. W ramach projektu przewidywana jest m.in. modernizacja istniejących obiektów, zaprojektowanie i budowa nowych obiektów (w tym centrum edukacji Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego), a następnie zarządzanie nimi, utrzymywanie oraz czerpanie pożytków z części komercyjnej.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania IV kwartał 2024 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 30 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@um.warszawa.pl
Tel.: 22443 02 28