Przejdź do treści
Strona główna

Budowa nowej siedziby urzędu miejskiego w Łomiankach

Budowa nowej siedziby urzędu miejskiego w Łomiankach
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Przedsięwzięcia jest realizacja zadania, w ramach którego Partner Prywatny - wedle ustalonego podziału zadań i ryzyk i zapewniając niezbędne finansowanie dla realizacji Przedsięwzięcia, na Etapie Inwestycyjnym wykona Dokumentację Projektową oraz zrealizuje roboty budowlane w zakresie nowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz z zagospodarowaniem terenu, a następnie - w Etapie Utrzymania - będzie świadczyć usługi przy wykorzystaniu wybudowanej infrastruktury oraz będzie utrzymywać infrastrukturę wg. określonego podziału zadań w należytym stanie, w zamian za co Podmiot Publiczny uiszczać będzie na rzecz Partnera Prywatnego Wynagrodzenie w postaci tzw. opłaty za dostępność.
Podmiot publiczny Gmina Łomianki
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Łomianki
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania 16-03-2022
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 35 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um@poczta.lomianki.pl
Tel.: 22 888 98 05