Przejdź do treści
Strona główna

Wybór partnera do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulic Zachodniej, Zgierskiej, Krótkiej”

Wybór partnera do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulic Zachodniej, Zgierskiej, Krótkiej”
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem postępowania będzie zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego m.in. na rewitalizacji przestrzeni miejskiej w tym przebudowie, rozbudowie, remoncie lub całkowitej wymianie istniejącej zdegradowanej zabudowy na współczesną, umożliwiającą pozyskanie nowego zasobu mieszkaniowego wraz z funkcjami komplementarnymi niezbędnymi dla Miasta w porozumieniu z Partnerem Prywatnym w proporcjach negocjowanych w trakcie postępowania PPP.
Podmiot publiczny Miasto Łódź
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Łódź
Województwo Łódzkie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania 29-12-2021
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Brak danych
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@uml.lodz.pl
Tel.: 42 638 64 11