Przejdź do treści
Strona główna

Nowy Port 2030+

Nowy Port 2030+
Syntetyczny opis projektu Projekt polega na zagospodarowaniu ok. 14 ha terenu stanowiącego dzielnicę Nowy Port w Gdańsku z fragmentem dzielnicy Brzeźno. W dzielnicy Nowy Port od lat prowadzona jest rewitalizacja. W celu uzupełnienia działań rewitalizacyjnych w ramach PPP rozważa się realizację m.in. następujących celów publicznych: basenu miejskiego, żłobka, modernizację-przekształcenie ulicy Wyzwolenia w zielony bulwar tzw. "Zielona Wyzwolenia", park rekreacyjny z walorami historycznymi (Szaniec Zachodni), park/ teren rekreacyjny z ciągiem pieszo-rowerowym rejon ul. Krasickiego do Gałczyńskiego, budowę mieszkań komunalnych. Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto: 1 204 014 000 zł - podano wartość przychodów zgodnie z zapisami Art. 6 ust. 1 ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi.
Podmiot publiczny Miasto Gdańsk - Urząd Miejski w Gdańsku
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gdańsk
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania 06-09-2023
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 1 204 014 000,00 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: wpg@gdansk.gda.pl
Tel.: 583236465