Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łomianki

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łomianki
Syntetyczny opis projektu Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymianę istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw na nowoczesne ze źródłami światła typu LED, budowę nowej infrastruktury oświetlenia ulicznego zgodnie z przygotowanymi projektami, budowę i konfigurację systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym, dostosowanie istniejących opraw LED do systemu zarządzania oświetleniem ulicznym.
Podmiot publiczny Gmina Łomianki
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Łomianki
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 18-03-2022
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 9 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um@poczta.lomianki.pl
Tel.: 22 888 98 05