Przejdź do treści
Strona główna

PPP w uzdrowisku Sopot

PPP w uzdrowisku Sopot
Syntetyczny opis projektu Celem projektu ma być budowa obiektu/obiektów sanatoryjnych lub/i infrastruktury uzdrowiskowej w Sopocie, na działce ulokowanej się w okolicach ul. Bitwy pod Płowcami w drugiej linii zabudowy licząc od morza, w strefie uzdrowiskowej typu A1. Opcjonalnie rozważane jest poszerzenie inwestycji o dodatkowe lokalizacje znajdujące się w sąsiedztwie w/w działki. Zakres planowanych usług jest uzależniony od możliwości technicznych projektowanej zabudowy. Może jednak obejmować zarówno usługi z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego jak i usługi rehabilitacji leczniczej. Warunkiem koniecznym jest wykorzystywanie naturalnych surowców o właściwościach leczniczych (sopockiej solanki).
Podmiot publiczny Urząd Miasta Sopotu
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Sopot
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Ochrona zdrowia
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ums@sopot.pl
Tel.: 58 521 37 51