Przejdź do treści
Strona główna
Analiza struktury organizacyjno-prawnej Pakietowego PPP

Analiza struktury organizacyjno-prawnej Pakietowego PPP

  • Data publikacji: 05-08-2020r
  • Sektor: Horyzontalny

Przedstawiamy pierwszą wersję analizy rekomendowanej struktury organizacyjnej Pakietowego PPP. Dokument, sporządzony na zlecenie MFiPR, stanowi zarys otoczenia prawnego wpływającego na wybór właściwej formy realizacji projektu w formule Pakietowego PPP przez jednostki samorządu terytorialnego w sektorze dróg gminnych i powiatowych.
Pakietowe PPP jest odpowiedzią na potrzebę grupowania mniejszych projektów w jeden większy. Takie podejście do realizacji zadań publicznych jest w stanie przynieść korzyści skali, również dlatego, że spotyka się z większym zainteresowaniem Partnerów Prywatnych niż jednostkowe projekty o małej skali.
Wyzwaniem dla grupowania projektów w jeden pakiet jest przyjęcie właściwej struktury organizacyjnej, która będzie zapewniać efektywne przygotowanie Projektu i nadzór nad jego realizacją przy jednoczesnym uwzględnieniu postulatów instytucji zapewniających Projektowi finansowanie.
Zachęcamy wszystkich uczestników rynku PPP do zgłaszania swoich uwag lub postulatów, związanych z treścią Analizy i prosimy o ich przekazywanie do dnia 27 sierpnia 2020 r. na adres: ppp@mfipr.gov.pl

Zapraszamy do lektury

Analiza i rekomendacja struktury Pakietowego PPP (PDF 2MB)

Załącznik nr 1 - Procedura zawierania porozumienia administracyjnoprawnego (PDF 247KB)

Załącznik nr 2 - Procedura zawierania umowy cywilnoprawnej (PDF 262KB)

Załącznik nr 3 - Procedura tworzenia związku międzygminnego, podstawa działania, organy związku międzygminnego (PDF 321KB)

Załącznik nr 4 - Procedura tworzenia związku powiatowo-gminnego, organy, podstawa działania (PDF 213KB)

Załącznik nr 5 - Procedura tworzenia spółki komunalnej, jej organy oraz umowa spółki komunalnej (PDF 297KB)

Załącznik nr 6 - Postępowanie na wybór Partnera Prywatnego i Umowa o PPP (PDF 687KB)