Przejdź do treści
Strona główna
Raport z rynku PPP za I kwartał 2024 r.

Raport z rynku PPP za I kwartał 2024 r.

  • Data publikacji: 26-04-2024r
  • Sektor: Horyzontalny

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Centralna jednostka ds. PPP  przedstawia Raport z rynku PPP za I kwartał 2024 (PDF 1MB) prezentujący dane dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce aktualne na koniec marca 2024, w tym liczbę zawartych umów PPP w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego. Raport uwzględnia również analizę potencjalnych projektów PPP znajdujących się w fazie przygotowania.

Podczas I kwartału 2024 r. zawarto 4 umowy PPP o wartości 26,6 mln zł oraz zidentyfikowano 6 postępowań o wartości 156 mln zł. W ciągu ostatnich 14 lat, od początku 2009 r. do końca marca 2024 r. w Polsce wszczęto łącznie 670 postępowań PPP, w tym samym czasie liczba umów PPP wyniosła 187 (liczba ta obejmuje łącznie umowy realizowane i zakończone). Baza Potencjalnych Projektów PPP zawiera 47 inwestycji, z czego 22 znajdują się w fazie przed ogłoszeniem postępowania (stanowią 47%), pozostałe 25 znajduje się na etapie trwających postępowań (53%). W Bazie Potencjalnych Projektów PPP oraz w bazie projektów na etapie pomysłu znajduje się łącznie 69 projektów.

Raport przygotowano na podstawie danych zawartych w Bazie zawartych umów PPP oraz Bazie potencjalnych projektów PPP.

Inwestycje PPP będące na etapie pomysłu dostępne są tutaj (XLS 45KB).

Zapraszamy do pobrania i lektury raportu.