Przejdź do treści
Strona główna
Raport z rynku PPP za II kwartał 2023 r.

Raport z rynku PPP za II kwartał 2023 r.

  • Data publikacji: 03-08-2023r
  • Sektor: Horyzontalny

Przedstawiamy Raport z rynku PPP za okres od 2009 do II kwartał 2023 r. (PDF 1MB)   prezentujący dane dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce aktualne na 30 czerwca 2023 r., w tym liczbę zawartych umów PPP w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego. 

W raporcie uwzględniona została również analiza potencjalnych projektów PPP znajdujących się w fazie przygotowania.

W II kwartale 2023 r. zawarto jedną umowę PPP podobnie jak w poprzednim kwartale. W ciągu ostatnich 14 lat, od początku 2009 r. do końca marca 2023 r. w Polsce wszczęto łącznie 647 postępowań PPP. W tym samym czasie liczba umów PPP wyniosła 177 (liczba ta obejmuje łącznie umowy realizowane i zakończone). Baza Potencjalnych Projektów PPP zawiera 53 projektów, z czego 34 znajduje się w fazie przed ogłoszeniem postępowania (stanowią 64%), natomiast pozostałe 19 projektów znajduje się na etapie trwających postępowań.

Raport roczny przygotowano na podstawie danych zawartych w Bazie zawartych umów PPP oraz Bazie potencjalnych projektów PPP.

Inwestycje PPP będące na etapie pomysłu dostępne są tutaj (XLS 46KB).

Zapraszamy do pobrania i lektury raportu.