Przejdź do treści
Strona główna
Raport z rynku PPP za 2022 r.

Raport z rynku PPP za 2022 r.

  • Data publikacji: 08-02-2023r
  • Sektor: Horyzontalny

Przedstawiamy Raport z rynku PPP za 2022 r. (PDF 4MB)   prezentujący dane dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce aktualne na 31 grudzień 2022 r., w tym liczbę zawartych umów PPP w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego.

W raporcie uwzględniona została również analiza potencjalnych projektów PPP znajdujących się w fazie przygotowania.

Rok 2022 zakończył się dla rynku PPP wynikiem podobnym do poprzedniego - zawarto łącznie 10 umów PPP. W ciągu ostatnich 14 lat, od początku 2009 r. do końca 2022 r. w Polsce wszczęto łącznie 642 postępowania PPP. W tym samym czasie liczba umów PPP wyniosła 174 (liczba ta obejmuje łącznie umowy realizowane i zakończone). Baza Potencjalnych Projektów PPP zawiera 56 projektów, z czego 33 znajduje się w fazie przed ogłoszeniem postępowania (stanowią 61%), natomiast pozostałe 21 projektów znajduje się na etapie trwających postępowań.

Raport roczny przygotowano na podstawie danych zawartych w Bazie zawartych umów PPP oraz Bazie potencjalnych projektów PPP.

Inwestycje PPP będące na etapie pomysłu dostępne są tutaj (XLS 49KB).

Zapraszamy do pobrania i lektury raportu.