Przejdź do treści
Strona główna
Raport roczny z rynku PPP za 2023 r.

Raport roczny z rynku PPP za 2023 r.

  • Data publikacji: 30-01-2024r
  • Sektor: Horyzontalny

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Centralna jednostka ds. PPP  przedstawia Raport z rynku PPP roczny 2023 (PDF 1MB) prezentujący dane dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce aktualne na koniec roku 2023, w tym liczbę zawartych umów PPP w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego. 

W raporcie uwzględniona została również analiza potencjalnych projektów PPP znajdujących się w fazie przygotowania.

W 2023 r. łącznie zawarto 8 umów PPP o wartości 27,4 mln zł oraz zidentyfikowano 21 postępowań o wartości 1,6 mld zł. W ciągu ostatnich 14 lat, od początku 2009 r. do końca 2023 r. w Polsce wszczęto łącznie 664 postępowania PPP. W tym samym czasie liczba umów PPP wyniosła 183 (liczba ta obejmuje łącznie umowy realizowane i zakończone). Baza Potencjalnych Projektów PPP zawiera 49 projektów, z czego 26 znajduje się w fazie przed ogłoszeniem postępowania (stanowią 53%), natomiast pozostałe 23 projektów znajduje się na etapie trwających postępowań.

Raport roczny przygotowano na podstawie danych zawartych w Bazie zawartych umów PPP oraz Bazie potencjalnych projektów PPP.

Inwestycje PPP będące na etapie pomysłu dostępne są tutaj (XLS 45KB).

Zapraszamy do pobrania i lektury raportu.