Przejdź do treści
Strona główna
Raport o rynku PPP

Raport o rynku PPP

  • Data publikacji: 03-11-2021r
  • Sektor: Horyzontalny

Opracowanie i monitoring baz danych o partnerstwach publiczno-prywatnych realizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z działaniami określonymi w Polityce Rządu w zakresie rozwoju PPP  oraz zgodnie ze znowelizowaną ustawą o PPP określającą  nowe zasady monitoringu inwestycji PPP.

Baza projektów PPP z podpisanymi umowami przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umowy PPP jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 r.  

Baza potencjalnych projektów PPP zawiera inwestycje znajdujące się w fazie przygotowania począwszy od etapu wyboru doradców, oceny efektywności i kolejnych. Zamierzenia inwestycyjne PPP będące na etapie pomysłu będą przez nas monitorowane, jednak do Bazy zostaną wprowadzone dopiero po osiągnięciu odpowiedniego stopnia przygotowania projektu. Lista pomysłów na projekty PPP jest dostępna tutaj (XLS 55KB).

Baza potencjalnych projektów PPP oraz baza umów aktualne są na 30 września 2021 r. Obie bazy umożliwiają filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego. 

Na podstawie danych z obu baz opracowano Raport z rynku PPP za III kwartał 2021 r. (PDF 1MB)  zawierający analizę wszystkich zidentyfikowanych partnerstw publiczno-prywatnych.

W przypadku aktualizacji prezentowanych danych prosimy o kontakt z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na adres: ppp@mfipr.gov.pl  lub tel. 22 273 79 54. Dodanie nowego projektu jest możliwe poprzez wypełnienie właściwych formularzy: podpisanej umowy PPP oraz zamierzenia PPP