Przejdź do treści
Strona główna
Zobacz warsztaty z zarządzania umową PPP on-line

Zobacz warsztaty z zarządzania umową PPP on-line

  • Data publikacji: 13-01-2022r
  • Sektor: Horyzontalny

Za nami kolejne warsztaty specjalistyczne, tym razem z zarządzania umową o PPP.
Temat przewodni spotkania oparty był na najnowszym IV tomie Wytycznych PPP i dotyczył zagadnień takich jak: prawidłowe zarządzanie projektem PPP, rola zespołu zarządzającego umową o PPP, zadania podmiotu publicznego i partnera prywatnego na etapie realizacji umowy, opis ryzyk związanych z zarządzaniem umową o PPP czy narzędzia zarządzania takim kontraktem.

Eksperci:

Warsztaty zostały poprowadzone przez ekspertów praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego:

Adrianę Mierzwę-Bronikowską, radcę prawnego, specjalizującą się w skomplikowanych projektach infrastrukturalnych, w tym projektach realizowanych w szeroko rozumianej formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Od ponad 20 lat doradzającą zarówno partnerom publicznym jak prywatnym w sektorze energetyki, transportu, opieki zdrowotnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a także sektorze wodno-kanalizacyjnym.

Alinę Sarnacką, niezależnego eksperta z 25-letnim doświadczeniem w przygotowaniu projektów partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesyjnych (począwszy od pierwszych projektów w tej formule w Polsce od 1996). Specjalizuje się w doradztwie PPP obejmującym doradztwo transakcyjne, projekty systemowe oraz budowę kompetencji w zakresie PPP. Była również zaangażowana w tworzenie rządowych Wytycznych PPP t. I – IV oraz w badaniu ewaluacyjnym Polityki Rządu w zakresie PPP. Doradzała w projektach w sektorach portów morskich i suchych, ochrony zdrowia, budynków publicznych, sportu i rekreacji.

Marzenę Rytel, specjalizującą się w projektach infrastrukturalnych wymagających dużych nakładów kapitałowych z udziałem partnerów prywatnych, w szczególności z wykorzystaniem formuły PPP, w różnych sektorach, m.in. transporcie, ochronie zdrowia i infrastrukturze socjalnej. Doradzała wielu rządom, samorządom i instytucjom publicznym w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej i na świecie (np. Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, EBI, Komisji Europejskiej, Bankowi Światowemu, EBOR, GDDKiA, Ministerstwu Infrastruktury, itp.) oraz partnerom prywatnym.

Rafała Cieślaka, radcę prawnego od ponad 15 lat doradzającego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji i finansowaniu inwestycji komunalnych. Obsługiwał ponad 20 projektów PPP zakończonych sukcesem. Doradzał m.in. w pierwszym projekcie rządowym (budowa sądu rejonowego w Nowym Sączu). Zajmuje się przedsięwzięciami PPP z zakresu efektywności energetycznej, sportu i rekreacji, edukacji, budownictwa mieszkaniowego, ochrony zdrowia i dróg publicznych.

Zachęcamy do obejrzenia pełnego nagrania warsztatów!