Przejdź do treści
Strona główna
Zmiany w ustawie o efektywności energetycznej dotyczące PPP

Zmiany w ustawie o efektywności energetycznej dotyczące PPP

  • Data publikacji: 14-03-2022r
  • Sektor: Efektywność energetyczna

Od początku stycznia br. obowiązują nowe przepisy ustawy o efektywności energetycznej, które wprowadziły kilka istotnych zmian umożliwiających szersze wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w umowach o poprawę efektywności energetycznej (EPC).

Jedną z kluczowych regulacji jest przepis, mówiący o tym w jakich przypadkach stosowanie umów EPC nie skutkuje wzrostem długu publicznego. Obecnie w polskim systemie prawnym podobne rozwiązania wprowadzono wcześniej w odniesieniu do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Kolejną ważną zmianą jest obowiązek stosowania ustawy PPP w sprawach nieuregulowanych w ustawie o efektywności energetycznej do umów EPC, w szczególności w zakresie trybu wyboru dostawcy usług związanych ze zużyciem energii i opiniowania projektów przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Wszczęcie postępowania w trybie PPP pozwoli także w razie wyboru trybu negocjacyjnego na zmiany zakresu docelowej umowy, w tym zmianę sposobu wynagradzania partnera prywatnego, co w rezultacie zmniejszy ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia.

Inną istotną zmianą jest wyłączenie z umów EPC między innymi konieczności wykonywania oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia oraz konieczności uzyskania zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie sfinansowania z budżetu państwa projektów powyżej 100 mln PLN. 

Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej wprowadziła także nowy obowiązek dla ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego związany z koniecznością monitorowania efektu energetycznego realizowanych umów EPC.

Więcej o zmianach w ustawie w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego przeczytają Państwo tutaj.