Przejdź do treści
Strona główna
Zmiany umów o PPP związane z COVID-19

Zmiany umów o PPP związane z COVID-19

  • Data publikacji: 21-01-2021r
  • Sektor: Horyzontalny

Informacja o zastosowaniu przepisów art. 15r ust. 1-9 oraz 15s ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i umów koncesji.

Zmiany umów o PPP związane z COVID-19 (PDF 232KB)