Przejdź do treści
Strona główna

Zawarcie umowy na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego w projekcie pod nazwą Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa.

Zawarcie umowy na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego w projekcie pod nazwą Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa.
Syntetyczny opis projektu Projekt „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” (ŚRSS) został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Wartość projektu wyniosła ponad 44 mln zł. Projekt w 85% został sfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostała część pochodziła ze środków własnych Województwa Śląskiego. W ramach projektu powstała infrastruktura światłowodowa o długości 454,76 km. Budowa sieci została zakończona w grudniu 2015 roku. Jednym z podstawowych celów budowy ŚRSS było pokrycie infrastrukturą telekomunikacyjną obszarów województwa wykluczonych cyfrowo – tzw. białych i szarych plam. W efekcie powstała sieć składająca się z dwóch oddzielnych części: północnej o długości 251,28 km i południowej, która liczy 203,48 km. Część północna łączy m.in. Tarnowskie Góry, Lubliniec, Kłobuck, Częstochowę, Myszków, Zawiercie, Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec. W zasięgu części południowej znajdują się m.in. Tychy, Pszczyna, Bielsko-Biała, Żywiec, Żory, Jastrzębie-Zdrój, Cieszyn, Wodzisław Śląski, Rybnik i Racibórz. W 2015 roku został wybrany w formule PPP Operator Infrastruktury. W wyniku ogłoszenia upadłości przez Podmiot Prywatny podpisana umowa zakończona została w maju 2017 roku. W 2018 roku podjęte zostały trzy próby wyboru Operatora Infrastruktury.Obecnie siecią tymczasowo operuje Województwo Śląskie, od 1 września 2020 roku poprzez Departament Cyfryzacji i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Podmiot publiczny Województwo Śląskie - jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Cyfryzacji i Informatyki
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Samorząd Województwa
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Telekomunikacja
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 21 600 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: srss@slaskie.pl
Tel.: 32 774 06 86